Home » Moğol Tarihi by A. Konstantin dOhsson
Moğol Tarihi A. Konstantin dOhsson

Moğol Tarihi

A. Konstantin dOhsson

Published 2008
ISBN :
Paperback
272 pages
Enter the sum

 About the Book 

Moğol İmparatorluğu, bir dünya imparatorluğudur. Yani doğu-batı boylamları arasında, otuz üç milyon km²lik coğrafi gerçeklik olmasının ötesinde bir anlamı vardır. Bu anlam, imparatorluğun Doğu ve Batı arasında tek ya da çok tanrılı onlarca dini,MoreMoğol İmparatorluğu, bir dünya imparatorluğudur. Yani doğu-batı boylamları arasında, otuz üç milyon km²lik coğrafi gerçeklik olmasının ötesinde bir anlamı vardır. Bu anlam, imparatorluğun Doğu ve Batı arasında tek ya da çok tanrılı onlarca dini, farklı kültürleri ve yüzlerce milleti bünyesinde barındıran siyasal bir gerçeklik olmasında gizlidir ve sıra dışı ya da hâlâ anlaşılamayan bir eş zamanlılığa işaret eder. Moğol İmparatorluğu kimin gerçekliği, kimin geçmişidir? Soruyu, Orta Asya bozkırlarındaki Moğol, Türk, Tatar ve başka göçebe milletlerin gerçekliğidir, şeklinde cevaplandırmak elbette mümkündür. Bununla birlikte- Çin, Hindistan, İran, Rusya ve Avrupa tarihinin de ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Ortaçağ Avrupasındaki zihniyetleri, ekonomik-siyasi yapıdaki sistemsel gelişmeleri/ değişmeleri Moğol İmparatorluğu hakkında bilgi sahibi olmadan anlamak pek de mümkün değildir. Nitekim bu merak geçmişte olduğu gibi bugün de birçok batılı araştırmacıyı Moğol Tarihi hakkında araştırmalarda bulunmaya sevk etmektedir. Öyle ki kendi milleti için tabu olan ve kutsal sayıldığı için rahatsız edilmemesi gereken Cengiz Hanın mezarının bulunduğu Burhan Haldun (Kentei) Dağları, 1990lı yılların başından beri batılı araştırma ekipleri tarafından onlarca kez kazılmıştır. Bu olsa olsa batılı adamın merakıdır. Cengiz Hanın ölü bedeni üzerine yüzyıllar içinde türetilmiş olan tabuyu, pozitif aklın ve bilimin çarmıhına germe histerisidir. Şöyle yazar anonim eser Moğolların Gizli Tarihinde:Domuz yılında, Cengiz Han göğe yükseldi...Bugün, hırslı ve meraklı kazı ekipleri, modern alet ve teknikleri ile Cengiz Hanı gökten alıp yere indirme çabası içindedirler...(Tanıtım Yazısından)